Τραπεζικοί Λογαριασμοί

Τραπεζικοί Λογαριασμοί

ΤΡΑΠΕΖΑ IBAN ΑΡΙΘΜΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
ΕΘΝΙΚΗ GR53 0110 2050 0000 2054 7098 457 20547098457
ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR24 0172 7540 0057 5401 3369 707 5754013369707
ALPHA GR54 0140 7750 7750 0200 2008 223 775-00-2002-008223
EUROBANK GR17 0260 4030 0005 8020 0438 843 0026.0403.58.0200438843
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ GR12 0870 0710 0000 0001 1130 105 1113010-5