Ανακύκλωση

Ανακύκλωση

Η Stefinet Multimedia A.E. δίνει ιδιαίτερη σημασία στη προστασία του περιβάλλοντος συμμετέχοντας ενεργά στη διαδικασία της ανακύκλωσης, τηρώντας πιστά όλες τις ευρωπαϊκές και ελληνικές οδηγίες και κανονισμούς.

Είναι μέλος των παρακάτω εταιρειών διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών:
1. Ανταποδοτική Ανακύκλωση Συσκευασιών (Εθνικό Συλλογικό Σύστημα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης Συσκευασιών) – www.antapodotiki.gr