Πολιτική Εγγύησης – RMA

Πολιτική Εγγύησης - RMA

Για όλα τα προϊόντα και τις αντιπροσωπίες, η Stefinet Multimedia S.A. προσφέρει εγγύηση 1 έτους από τη στιγμή της αγοράς του προϊόντος από το τελικό καταναλωτή. Ο χρόνος έναρξης εγγύησης του κάθε προϊόντος τεκμηριώνεται με τη προσκόμιση της απόδειξης λιανικής του καταναλωτή στο κατάστημα που αγόρασε το προϊόν, με αριθμό RMA.

  1. Η περίοδος εγγύησης ισχύει από την ημερομηνία αγοράς από τον πρώτο καταναλωτή και είναι μεταβιβάσιμη μόνο μεταξύ τελικών καταναλωτών.
  1. Η εγγύηση καλύπτει μόνο κατασκευαστικά ελαττώματα.
  1. Η ευθύνη της Stefinet Multimedia S.A. περιορίζεται στο κόστος επισκευής και / ή την αντικατάσταση του προϊόντος από την εγγύηση. Η εγγύηση ακυρώνεται εάν το ελάττωμα οφείλεται (όπως και αν προέκυψε) σε κακή χρήση, αμέλεια, και παραβίαση ή εσφαλμένη ρύθμιση. Ακυρώνεται, εφόσον μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα πραγματοποιήσουν οποιεσδήποτε αλλαγές και / ή επισκευές.
  1. Τα νόμιμα δικαιώματα των καταναλωτών με βάση την ισχύουσα εθνική νομοθεσία που προκύπτουν από τη σύμβαση πώλησης ή με άλλο τρόπο δεν επηρεάζονται από την παρούσα εγγύηση.

Οι περιπτώσεις DOA καλύπτονται εντός 7 ημερών από την παραλαβή του προϊόντος.

Η φόρμα RMA αποστέλλεται στο service@stefinet.gr .